naar de inhoud

Weeshuis

In de Westerstraat staat het weeshuis. Het bijgebouw lijkt oud, maar de gevel is een kopie. Er is gebruik gemaakt van materialen van de oude gevel, die vroeger direct aan de Westerstraat stond. Het in 1906 opgetrokken gebouw bevat nog goudleerbehangsel uit 1742, schoorsteenmantels in Louis XV-stijl door Pieter de Nicolo bewerkt in 1738 en koperen kronen en portretten van mannen en vrouwen uit de XVIe en XVIIe eeuw. Dat komt allemaal uit het vroegere weeshuis. De oude gevel had een grote kunstwaarde: hij was van bak- en natuursteen en bezat een rijk versierd portiek. De geveltop vertoonde sierlijke klauwstukken en ornamenten. Een gevelsteen gaf het jaartal 1616 aan, waaronder zich een reliëf bevond die een typische wezenschool voorstelde waar de weesvader les geeft.