naar de inhoud

Naviduct Krabbersgat

Het naviduct Krabbersgat is het eerste naviduct ter wereld. Het naviduct ligt bij Enkhuizen in de Houtribdijk en verbindt het IJsselmeer met het Markermeer. Het is een aquaduct met in de waterloop waterkerende schutsluizen. De autoweg wordt onder de sluis door geleid, die in de nieuwe situatie tegelijkertijd een sluis én een aquaduct is. Het is in 2003 geopend.