naar de inhoud

Natuurpad Ecoproject Streekbos

Het is Ecoproject is een deel van het Streekbos waar ontwikkeling van de natuur voorop staat. Het bestaat uit een plas, een paddenpoel en een sloot. Door ecologisch beheer is er een grote biodiversiteit; meer plantensoorten, vlinders, libellen, vogels, egels en muizen. Je kunt de wandelroute in alle jaargetijden lopen. In natte perioden is het aan te raden om laarzen of stevige wandelschoenen aan te doen. Ecoproject In 1996 is het Ecoproject heringericht om de natuurontwikkeling te bevorderen. De meeste oevers zijn glooiend in plaats van steil en er zijn meer hoogteverschillen. Hier-door kunnen zich meer verschillende plantensoorten spontaan vestigen, handhaven en verspreiden. Door toename van plantensoorten komen er meer soorten vlinders, libellen, vogels en kleine zoogdieren zoals egels en muizen. De grotere biodiversiteit maakt het Ecoproject tot een soort kraamkamer in het natuurnetwerk van de regio.