naar de inhoud

Hemony carillons

De rijkdom in de Gouden Eeuw stelde de Gemeente Enkhuizen in staat om tweemaal een kostbaar Hemony carillon aan te schaffen. In 1648 kreeg de Zuider- of Sint Pancrastoren een Hemony carillon. De Drommedaris werd van 1648 opgehoogd en geschikt gemaakt voor de plaatsing van het tweede Hemony carillon in 1677. François en Pieter Hemony waren beroemde klokkengieters. Zij waren als eersten, en lange tijd als enigen, in staat een welluidende klokkenreeks samen te stellen. Amsterdam, Utrecht en Enkhuizen zijn de enige steden ter wereld waar men meerdere van deze, historisch waardevolle, klokkenspelen vindt. De Zuidertorenbeiaard bestaat uit tegenwoordig uit 52 klokken, de lichtere Drommedarisbeiaard uit 44 klokken. Beide carillons worden het hele jaar door bespeeld door de stadsbeiaardier, Zuidertoren: woensdag 11.00-12.00 uur, vrijdag 18.30-19.30 uur; Drommedaris: donderdag 12.00-13.00 uur. Beiaardconcerten Van 18 juni t/m 20 augustus elke dinsdag 20.00-21.00 uur: carillonconcerten op één van beide carillons.