naar de inhoud

Doopsgezinde vermaning

De hoofdvorm en het interieur, met de aanwezige bankjes, het spreekgestoelte en de koperen luchter, zijn gaaf bewaard gebleven. Het vormt dan ook een beeldbepalend element in de straat. Het is typisch een eind 19de Eeuwse Vermaning in de bebouwde kom, die openlijk aan de deur treedt. Ruim 200 jaar geleden kocht de gemeente de leegstaande kerk van de Jansenisten, die inmiddels waren verhuisd naar de Breedstraat. Tot 1892 kerkte men dus in die oude kerk. Het gemeentebestuur adviseerde toen de kerk te slopen omdat hij gevaar zou opleveren voor de passerende “goegemeente”. Het Venedie was toen nog gedeeltelijk een gracht, die in 1903 werd gedempt. 

De architect van de gemeente Enkhuizen kreeg de opdracht een kerkgebouw te ontwerpen. Heel lang werd gedacht gedacht dat dit een origineel ontwerp was, totdat ruim 25 jaar geleden de Gemeente besloot haar Vermaning grondig te restaureren. Uiteraard werd er toen diep gegraven naar alle gegevens over de kerk. Het bleek dat enkele jaren voor 1891 de Doopsgezinde Gemeente van Vlissingen een nieuwe kerk had laten bouwen. De stadsarchitect “leende” de tekeningen van deze Zeeuwse collega en paste de maten aan de Enkhuizer mogelijkheden aan.

Er bestaat nog een foto van de kerk van Vlissingen, welke in 1942 door een bombardement geheel vernield is. De huidige kerk heeft geen gelijkenis met de vorige kerk van Vlissingen. Toch is dee Vermaning door zijn stijl van bouwen zo uniek, dat hij eerst op de provinciale lijst van monumenten prijkte en inmiddels op de Rijksmonumentenlijst staat. De doopsgezinde kerk is van architectuurhistorische waarde: het geldt als een representatief voorbeeld van een neo-renaissance kerkje. De hoofdvorm en het interieur, met de aanwezige bankjes, het spreekgestoelte en de koperen luchter, zijn gaaf bewaard gebleven. Het vormt dan ook een beeldbepalend element in de straat. Het is typisch een eind 19de Eeuwse Vermaning in de bebouwde kom, die openlijk aan de deur treedt.