naar de inhoud

De Westfriese Munt

Op Westerstraat 125 staat de Munt, het gebouw waar de VOC-munten werden geslagen. Dit gebeurde afwisselend in Enkhuizen, Hoorn of Medemblik. De prachtige gevel is vrijwel intact gebleven. In het monumentale pand is nu De Sprong gevestigd, een winkel voor damesmode. De Westfriese Munt tegenover de Westerkerk trekt sterk de aandacht. Het is een gebouw dat reeds lang voor 1600 bestond met vele functies. Met de bijgebouwen tot aan de Dijk was het aanvankelijk een kerkelijke instelling. Er was een gastvrije gelegenheid in onder gebracht. Het droeg sinds 1467 de naam van Patershof. Westfriese Munt Elke zichzelf respecterende stad in de Hollanden had haar eigen munterij. Ook Hoorn en Medemblik bezaten een eigen munt zodat door onderlinge afspraak, om de zes jaar de munterij beurtelings in Enkhuizen, Hoorn en Medemblik werd gevestigd. Dit overigens tot verdriet van de graven van Holland, die graag één munt van gelijke waarde zagen. Eenvoudig bleek dat niet te zijn want de koppige Westfriezen zagen meer heil en waarde in de eigen munteenheid. Op de langere duur bleek het niet vol te houden, vooral door de samenvoeging van andere stedelijke munterijen, zodat de Westfriese munt om het behoud van zijn waarde moest meegaan.